Διαχείριση έργου

  • Διαχείριση και εποπτεία του έργου για να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωσή του με την καλύτερη ποιότητα και εντός του καθορισμένου προϋπολογισμού.
  • Προετοιμασία των απαιτούμενων συμβάσεων και προδιαγραφών έργων.
  • Παροχή προηγμένων υπηρεσιών παροχής συμβουλών και αξιολόγησης.